loader.gif

Pre študentov

 

Nadácia UNIVERSITY.sk poskytuje šikovným študentom, štipendium za aktivitu. Podporujeme študentov, ktorým záleží na komunite, svojej fakulte a univerzite, kde práve študujú. ŠTIPENDIUM môže dostať po splnení podmienok každý študent, ktorí je aktívny a niečo pre študentský život alebo univerzitu robí.

3 jednoduché kroky ako získať štipendium:

KROK 1) zaregistrovať sa na portáli UNIVERSITY.sk

KROK 2) študent za svoju aktivitu zbiera KREDITY 

(link na prehľad tvojich KREDITOV - musíš sa najprv zaregistrovať, prvých 10 KREDITOV získaš za vyplnenie PROFILU)

KROK 3) po splnení podmienok a nazbieraní 100 KREDITOV za aktivitu, požiadať o vyplatenie štipendia za aktivitu v hodnote 100 EUR.

Hodnota KREDITOV, ktoré študent získava za svoju aktivitu:

1 KREDIT = 1 EUR

Podmienky pre vyplatenie štipendia študentovi:

Štipendium za aktivitu môže byť vyplatené študentovi alebo neštudentovi s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26.

Nadácia UNIVERSITY.sk si vyhradzuje právo na nevyplatenie štipendia za aktivitu študentovi, ktorí získava KREDITY podvodným, klamlivým, nepoctivým spôsobom alebo študent o sebe vo svojom profile uvádza nepravdivé údaje.

 

Sumarizácia, za čo môže študent ZÍSKAŤ, DOPĹŇAŤ alebo MÍŇAŤ KREDITY:

A) ZÍSKAVANIE KREDITOV

POPIS AKTIVITY KREDITY PODMIENKY
PROFIL
Za vyplnenie PROFILU
10 KREDITOV Kredity budú užívateľovi pripísané za podmienky, že si pravdivými údajmi vyplní svoj profil. Každé pole profilu užívateľa je samostatné ohodnotené počtom kreditom. Pre študentov, ktorí chcú zvýšiť svoje šance na trhu práce, doporučujeme vyplniť aj pozíciu o ktorú by mali po skončení štúdia záujem. Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú prácu, študentov s úplne vyplneným profil môžu skôr osloviť.
KONTAKTY
Za pozvanie / import KONTAKTOV
1 KREDIT / kontakt Kredity budú užívateľovi pripísané po zaktívnení kontaktov (maximálne 5 KREDITOV)
AKCIA / EVENT / PODUJATIE
Za VYTVORENIE univerzitného PODUJATIA, pozvanie KONTAKTOV a predaj VSTUPENIEK na podujatie na portáli University.sk
5 KREDITOV / akcia Kredity budú užívateľovi pripísané po úspešnom vytvorení podujatia a úspešne vytvorených a uhradených prvých 50 vstupeniek s minimálnou hodnotou 4 EUR (2 EUR po ISIC/ITIC/EURO<26)
Za online ZAKÚPENIE VSTUPENKY na podujatie na portáli University.sk 1 KREDIT / vstupenka Kredity budú užívateľovi pripísané po úspešnom uhradení vstupenky, na podujatie organizované cez univerzitný portál University.sk. Kredity sa získavajú za každú úspešne zakúpenú vstupenku s cenou min. 4 EUR (2 EUR po ISIC/ITIC/EURO<26)
BLOG
Za online NAPÍSANIE BLOGU na portáli University.sk
2 KREDITY / blog Kredity budú užívateľovi pripísané po úspešnom napísaní a vypublikovaní blogu a čítanosť blogu je na úrovni 1000 videní / prečítaní. Študent si môže zvýšiť čítanosť svojho blogu vlastnou propagáciou na sociálnych sieťach alebo online kampaňou. Hodnotených je maximálne 5 napísaných blogov za kalendárny rok. (2 KREDITY = 1 blog)

Systém pripisuje kredity na tvoj účet automaticky, vždy po vykonaní jednotlivých aktivít a splnení podmienok.

Prehľad stavu kreditov si môžeš skontrolovať vo svojom PROFILE.

 

B) MÍŇANIE KREDITOV

 KREDITY 
eSHOP
Úhrada kreditmi za univerzitné tričko v eSHOPE
ľubovoľný počet KREDITOV podľa produktu  
AKCIA / EVENT / PODUJATIE
Úhrada online objednaných Promo služieb na univerzitné podujatia
ľubovoľný počet KREDITOV podľa služby  

Pre aktívnych organizátorov podujatí ponúkame :

a) uverejnenie LOGA na všetkých tlačených/elektronických materiáloch súvisiach s podujatím (napr. umiestnenie LOGA na vstupenke, umiestnenie LOGA v zasielaných dokumentoch (PDF) týkajúcich sa podujatia, umiestnenie LOGA vo výsledkových listinách, atď.) - BEZPLATNE

b) reklamný bannerový systém na webe UNIVERSITY.sk, ktorého pravidlá využitia sú zosumarizované tu - CENNÍK

c) reklamný priestor v NEWSLETTROCH CENNÍK