loader.gif

Pre partnerov

 

Portál UNIVERSITY.sk sa so svojou návštevnosťou sa zaraďuje medzi veľmi atraktívne weby na slovenskom internetovom trhu. Spýtajte sa nás na čísla.

Našimi užívateľmi sú najmä študenti, od 15 do 29 rokov. Radi sa zabávajú, navštevujú rôzne športové a nešportové podujatia, kiná, divadlá a iné udalosti, ktoré vytvárajú aktívni študenti ostatným študentom.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Reklamnou kampaňou na www.university.sk adresne zasiahnete masy, ale tiež môžete svoje kampane veľmi dobre selektovať. Máme, tvoriacu sa jednu z najlepších a najširších databáz na Slovensku – vďaka tomu zacielime ponuku Vašich služieb a tovarov veľmi konkrétne.

 

REKLAMA

Čísla nepustia. Každý, kto chce byť úspešný, musí ho byť vidieť.

Ešte predtým, než sa si prečítate našu PONUKU na PUBLIKOVANIE REAKLAMY na našom portáli www.university.sk, pozrite si tieto tipy a rady. Sú zadarmo:

1. tip: NADPIS je alfou a omegou. Krátky, stručný, zrozumiteľný. Používajte titulok, ktorý zaujme.

2. tip: OBAL predáva – v našom prípade pekná, štýlová a jednoduchá pozvánka alebo ponuka pracovného miesta.

3. tip: Dávajte SĽUBY, ktoré môžete splniť. Sklamaných už len ťažko získate.

4. tip: MOTIVUJTE k nákupu. Nebuďte lakomí, dajte darček, zvýhodnite cenu, predstavte výhody.

5. tip: PRÍBEHOM ŽIJETE. Dôvera, zmysel, jednoduchosť sú základné esencie každého skutočného príbehu.

6. tip: Dajte jasné, stručné a zrozumiteľné INŠTRUKCIE. Ľudia potrebujú porozumieť.

 

NÁKLADY na PRODUKCIU

Chcete počas kampane meniť vizuál baneru? Zabezpečíme Vám jeho výmenu v priebehu krátkeho času a s veľmi nízkymi nákladmi. Môžete tak reagovať na kampane Vašich konkurentov takmer okamžite.

 

TECHNICKÉ PODMIENKY

Tieto technické podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb prevádzkovateľom tohto portálu.

 • reklama musí rozmermi zodpovedať pozícii, pre ktorú je určená
 • nesmie prekračovať limity povolenej veľkosti stanovené pre daný formát
 • nesmie neúmerne zaťažovať procesor počítača
 • nesmie byť zavádzajúca v zmysle napodobovania grafického rozhrania žiadneho operačného systému, webového prehliadača alebo ich súčastí
 • nesmie napodobovať brand university.sk a jeho služieb
 • nesmie byť agresívne blikajúca
 • nesmie byť vulgárna, neetická a v rozpore s dobrými mravmi a platnými zákonmi v SR
 • akceptované sú len kreatívy v grafickom formáte (*.gif, *.jpg, *.png) alebo flashové animácie (*.swf)
 • flashové formáty musia byť do verzie 9 a nižšie
 • flashové formáty musia mať definovaný preklik pomocou nasledujúceho ActionScriptu: tbd.
 • neštandardné formáty musia obsahovať na každom snímku animácie zreteľne viditeľný zatvárací prvok "krížik" alebo textový ekvivalent "zavrieť", umožňujúci zavrieť alebo minimalizovať kreatívu mimo plochu obsahu stránky
 • ak je súčasťou reklamy prekrývajúcej obsah stránky transparentná plocha, táto nesmie obsahovať preklik
 • neštandardné formáty sú dodávané aj s obsluhujúcimi JavaScript kódmi už vyladené pre stránku, kam je zamýšľané ich nasadenie. Ak nie je dodaný formát korektne použiteľný pre istý typ prehliadača (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome a iné) napr. ak nefunguje správne zatvárací prvok, nebude sa v ňom zobrazovať vôbec
 • neštandardné formáty sú dodávané v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 5 pracovných dní pred začatím kampane.
 • video a reklamné formáty so zvukom musia obsahovať štandardné ovládacie prvky PLAY, STOP, PAUSE, ktoré sú viditeľné počas celej doby prehrávania, na každom snímku animácie. Ak má banner aj zvukovú stopu, musí obsahovať aj štandardný ovládací prvok pre vypnutie a zapnutie zvuku ako aj pre reguláciu intenzity zvuku. Prehrávanie sa aktivuje až po interakcii užívateľa, kliknutím na ovládací prvok (PLAY), nikdy nie automaticky pri načítaní stránky, kde sa dané video alebo zvukový formát nachádza
 • použitie externých kódov pre zobrazovanie reklamy sa nepripúšťa z dôvodu zachovania funkcionality a bezpečnosti. Pripúšťa sa jedine použitie externých kódov pre meranie zobrazení a počtov preklikov v inom systéme (merací bod a URL)

Obchodné podmienka a cenník je vypublikovaný tu: VOP a CENNÍK