loader.gif

Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

  • Prevádzkovateľ eSHOPU, JOB PORTÁLU a ROČENKY (ďalej len ako "prevádzkovateľ") prevádzkuje spoločnosť: 

UNIVERSITY sro

Dúhová 8444/48

91701 Trnava

IČO: 45 491 399

DIČ: 202 302 0659

IČ DPH: SK 202 302 0659

Spoločnosť je zapísaná v ORSR, Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, Vložka číslo: 26276/T

 

  • Prevádzkovateľ systému pre generovanie VSTUPENIEK na študentské podujatia (ďalej len ako "prevádzkovateľ vstupenkového systému") prevádzkuje spoločnosť:

UNIVERSITY n.o.

Dúhová 8444/48

91701 Trnava

IČO: 45 744 319

DIČ: 202 415 3054

Nezisková organizácia UNIVERSITY n.o. je zapísaná v registri neziskových organizácii na Okresnom úrade v Trnave, odbor Všeobecnej vnútornej správy, číslo: VVS/NO - 230/2014

 

Prevádzkovateľ  / prevádzkovateľ vstupenkového systému - vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa / prevádzkovateľa vstupenkového systému a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb prevádzkovateľa / prevádzkovateľa vstupenkového systému. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom / prevádzkovateľom vstupenkového systému a sú záväzné pre všetkých používateľov služieb.

Všeobedné obchodné podmienky sú vypublikované tu: Všeobecné obchodné podmienky